הלכות שביעית, אוצר בית דין בשביעית - טיפול בכמות מסחרית

הרב שמחה הכהן קוק
הלכות שביעית, אוצר בית דין בשביעית - טיפול בכמות מסחרית
Share this