הלכות ראש השנה, אכילת הסימנים

הרב ישראל ויזל
הלכות ראש השנה, אכילת הסימנים | תשע"ב
Share this