הלכות קידוש החודש, פרק ו' הלכה ט'-ט"ו

הרב אברהם טרכטינגוט
הלכות קידוש החודש, פרק ו' הלכה ט'-ט"ו | תש"פ
Share this