הלכות קידוש החודש, פרק ד' ה-י"ז, שיעור 16

הרב אברהם טרכטינגוט
הלכות קידוש החודש, פרק ד' ה-י"ז, שיעור 16 | תש"פ
Share this