הלכות ציצית, סימן יא

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות ציצית, סימן יא | תש"ע
Share this