הלכות ציצית, חורים בכנף הציצית

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות ציצית, חורים בכנף הציצית | תשס"ט
Share this