הלכות צדקה כ"ו, יורה דעה סימן רנ"ט ג'-ד'

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות צדקה כ"ו, יורה דעה סימן רנ"ט ג'-ד' | תשע"ו
Share this