הלכות צדקה כ"ה, יורה דעה סימן רנ"ט א'-ב'

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות צדקה כ"ה, יורה דעה סימן רנ"ט א'-ב' | תשע"ו
Share this