הלכות פסח, בדיקת חמץ סימן תל"ד סעיף ב' - בדין ביטול לאחר הבדיקה

הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
הלכות פסח, בדיקת חמץ סימן תל"ד סעיף ב' - בדין ביטול לאחר הבדיקה | תשע"ח
Share this