הלכות פורים, הקדמה לסי' תרפ''ח סעי' ה בענין בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלך לכרך

הרב אברהם הרציג
הלכות פורים, הקדמה לסי' תרפ''ח סעי' ה בענין בן כרך שהלך לעיר ובן עיר שהלך לכרך | תשע"ב
Share this