הלכות פורים, דיני משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים

הרב יוסף ליברמן
הלכות פורים, דיני משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this