הלכות ערב, אופן גבית החוב מהערבים

הרב אליהו פוזן
הלכות ערב, אופן גבית החוב מהערבים | תשס"ט

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this