הלכות סת"ם, שולחן ערוך סעיפים ל"ג- ל"ה

הרב ישראל מרמרוש
הלכות סת"ם, שולחן ערוך סעיפים ל"ג- ל"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this