הלכות סת"ם, שולחן ערוך סעיף לו

הרב ישראל מרמרוש
הלכות סת"ם, שולחן ערוך סעיף לו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this