הלכות סת"ם, עיבוד לשמה בעשיית העור הקלף

הרב אברהם צבי הכהן
הלכות סת"ם, עיבוד לשמה בעשיית העור הקלף | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this