הלכות סעודה, כבוד הבוצע פרוסת המוציא, סימן קסז

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות סעודה, כבוד הבוצע פרוסת המוציא, סימן קסז | תשס"ט
Share this