הלכות מזוזה, סימן רפ"ט ג' 2, 40

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ט ג' 2, 40 | תשע"ח
Share this