הלכות מזוזה, סימן רפ"ט ב' 2, 38

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ט ב' 2, 38 | תשע"ח
Share this