הלכות מזוזה, סימן רפ"ט א' 1, 33

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ט א' 1, 33 | תשע"ח
Share this