הלכות מזוזה, סימן רפ"ז ב', 30

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ז ב', 30 | תשע"ח
Share this