הלכות מזוזה, סימן רפ"ו כ"ב 2, 24

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ו כ"ב 2, 24 | תשע"ח
Share this