הלכות מזוזה, סימן רפ"ו ב', 8

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ו ב', 8 | תשע"ח
Share this