הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 7

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 7 | תשע"ח
Share this