הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 6

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 6 | תשע"ח
Share this