הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 5

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ו א', 5 | תשע"ח
Share this