הלכות מזוזה, סימן רפ"ה סעיף א', 2

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ה סעיף א', 2 | תשע"ח
Share this