הלכות מזוזה, סימן רפ"ה סעיף א' ב', 3

הרב אברהם צבי מרגלית
הלכות מזוזה, סימן רפ"ה סעיף א' ב', 3 | תשע"ח
Share this