הלכות מוקצה, ובעניין שאין להתייאש בלימוד ההלכות ודקדוקיהן ולבסוף כל אחד יוכל להצליח לקיימן

הרב אהרון גינצבורג
הלכות מוקצה, ובעניין שאין להתייאש בלימוד ההלכות ודקדוקיהן ולבסוף כל אחד יוכל להצליח לקיימן | תש"פ
Share this