הלכות מוקצה בשבת

הרב ישראל גנס
הלכות מוקצה בשבת | תשע"ט
Share this