הלכות מוקצה, בסיס לדבר האסור

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות מוקצה, בסיס לדבר האסור | תשע"ז
Share this