הלכות יום טוב, סימן תקי"ח סעיפים ב' ג', דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב

הרב שריאל רוזנברג
הלכות יום טוב, סימן תקי"ח סעיפים ב' ג', דיני הוצאה מרשות לרשות ביום טוב | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this