הלכות יום טוב, סימן תקט"ו סעיף א'

הרב שריאל רוזנברג
הלכות יום טוב, סימן תקט"ו סעיף א' | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this