הלכות יום הכיפורים, סדר סעודה מפסקת, סימן תר"ח סעיף ב'

הרב שריאל רוזנברג
הלכות יום הכיפורים, סדר סעודה מפסקת, סימן תר"ח סעיף ב' | תשע"ד
Share this