הלכות טבילת כלים, צורת הטבילה

הרב יוסף רפפורט
הלכות טבילת כלים, צורת הטבילה | תשע"ו
Share this