הלכות חנוכה, האם יכול ללמוד תורה לאור שמן שהוכן לנרות חנוכה?

הרב יעקב בן ציון
הלכות חנוכה, האם יכול ללמוד תורה לאור שמן שהוכן לנרות חנוכה? | תשפ"א
Share this