הלכות ריבית, סימן ס"ה, ריבית במתן הלואה

הרב יהודה אריה דינר
הלכות ריבית, סימן ס"ה, ריבית במתן הלואה | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this