הלכות חג שבועות, סימן תצ"ד

הרב יהודה אריה דינר
הלכות חג שבועות, סימן תצ"ד | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this