הלכות וביאור פסוקי דזמרא (מתי ניתן לעצור לצורך ברכת 'אשר יצר', למה מופיע 'שירת הים')

הרב גלעד חסיד
הלכות וביאור פסוקי דזמרא (מתי ניתן לעצור לצורך ברכת 'אשר יצר', למה מופיע 'שירת הים') | תשפ"א
Share this