הלכות הכשרת כלים, סיום דיני צורת הגעלת כלים בפועל, או''ח סימן תנ"ב

הרב חיים מרמרוש
הלכות הכשרת כלים, סיום דיני צורת הגעלת כלים בפועל, או''ח סימן תנ"ב | תשע"ג
Share this