הלכות הכשרת כלים, או''ח סי' תנ"ב זמן וצורת ההגעלה

הרב חיים מרמרוש
הלכות הכשרת כלים, או''ח סי' תנ"ב זמן וצורת ההגעלה | תשע"ג
Share this