הלכות הוצאה, טלטול טלית המקופלת

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות הוצאה, טלטול טלית המקופלת | תשע"ט
Share this