הלכות הוצאה, טלטול דבר כדי להגן

הרב שלום יוסף גלבר
הלכות הוצאה, טלטול דבר כדי להגן | תשע"ט
Share this