הלכות הגעלת כלים, שו"ע או"ח סי' תנ"א סעיפים ו-ט

הרב יהודה אריה דינר
הלכות הגעלת כלים, שו"ע או"ח סי' תנ"א סעיפים ו-ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this