הלכות הגעלת כלים, שו"ע או"ח סי' תנ"א סעיפים א,ב

הרב יהודה אריה דינר
הלכות הגעלת כלים, שו"ע או"ח סי' תנ"א סעיפים א,ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this