הלכות בשר וחלב, סימן צ"ג, בישל ירקות בקדירה של בשר

הרב שבח צבי רוזנבלט
הלכות בשר וחלב, סימן צ"ג, בישל ירקות בקדירה של בשר | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this