הלכות בשר בחלב, סימן צ"ד, דין התוחב כף חולבת לקדירה של בשר

הרב שבח צבי רוזנבלט
הלכות בשר בחלב, סימן צ"ד, דין התוחב כף חולבת לקדירה של בשר | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this