הלכות ברכות, ברכת מעין שלוש, המוציא ואורז ופירות שלא משבעת המינים

הרב צבי פרידמן
הלכות ברכות, ברכת מעין שלוש, המוציא ואורז ופירות שלא משבעת המינים | תשע"ג
Share this