הלכות ברכות, אדם שותה או אוכל שלא בתוך הסעודה וגמר בדעתו שלא יאכל או ישתה יותר האם מותר לו לאכול או לשתות עם ברכה או לא

הרב שלום פליישמן
הלכות ברכות, אדם שותה או אוכל שלא בתוך הסעודה וגמר בדעתו שלא יאכל או ישתה יותר האם מותר לו לאכול או לשתות עם ברכה או לא | תשע"ג
Share this