הלכות בציעת הפת, סימן קסז סעיף א

הרב יואל פרידמן זצ"ל
הלכות בציעת הפת, סימן קסז סעיף א | תשס"ט
Share this