הלכות בין המיצרים, הלכות תפילין סימן מ סעיף ב

הרב יהודה אריה דינר
הלכות בין המיצרים, הלכות תפילין סימן מ סעיף ב | תשס"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this